top of page

Projekt

Under 2021

Under 2021 har vi

  • Genomfört 3 studiecirklar för företagare  

  •   Bemyndigade 30 kvinnor med utländsk bakgrund från hela Sverige.

  • Etablerade plattformen International Female Enterpenures i Sverige 

Screenshot 2021-11-23 at 20.05.36.png
9F29D297-D7D3-4C07-997E-04205819831C.jpeg

Under 2021

Under 2021 har vi

  • Genomfört 3 studiecirklar för företagare  

  •   Bemyndigade 30 kvinnor med utländsk bakgrund från hela Sverige.

  • Etablerade plattformen International Female Enterpenures i Sverige 

bottom of page